Piotr Głowacki - publikacje (wybór)

Piotr Głowacki

Publikacje (wybór):

Przemiany w funkcjonowaniu państwowych galerii sztuki po 1989 roku, Zeszyty Naukowo-Artystyczne  „Dyskurs”, Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, nr 4, 2006

Sztuka poza dobrem i złem [w:] Sztuka wobec zła, materiały z sesji VI Triennale Sztuki Sacrum, Pod redakcją Barbary Major i Joanny Matyi, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa 2006

Akademia, akademizm i awangardy, Zeszyty Naukowo-Artystyczne „Dyskurs” Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu,  nr 7, 2008

Strasznie krótka historia piękna, „dePRESSJA”, Katedra reklamy, grafiki komputerowej i nowych mediów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, nr 2, 2009

Trzeba być dziełem sztuki, „dePRESSJA”, Katedra reklamy, grafiki komputerowej i nowych mediów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, nr 3, 2009

Screen reality, „CyberEmphaty”, nr 1, listopad, 2012

Obraz surrealizmu, „CyberEmphaty”, nr 2, styczeń, 2013

Wielkość artystyczna Henryka Siemiradzkiego, „Ziemia Częstochowska”,  Pod redakcją Marcelego Antoniewicz i Grzegorza Majkowskiego, Częstochowskie Towarzystwo Naukowe, AJD, nr 39,  2013, s. 93-104

Catharsis. Katarzyna Lipecka, rzeźbiarka, „Elewatorkwartalnik literacko-kulturalny, nr 8 (2/2014) kwiecień/czerwiec, s. 136-138

Akt ad hoc, „Format” Pismo Artystyczne, nr 71/2016

O tempora!, „Format” Pismo Artystyczne, nr 72/2016

Józef Nowak, „Art & Business”, nr 10/2015

Konferencje:

Oblicza komunikowania wizualnego, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 2011 – referat Akademia, akademizm i awangardy

II Forum Naukowe Doktorantów AJD, październik 2012 – referat Historia Biur Wystaw Artystycznych w PRL

Nagrody:

Odznaczenie Zasłużony Działacz Kultury, przyznane w 2002 roku

Odznaka Działacza opozycji antykomunistycznej „Za zasługi dla niepodległości 1956-1989”, przyznana w 2016 roku

Krzyż Wolności i Solidarności