Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

wtorek, 16 czerwca 2009 19:43

Image
Częstochowa, dnia


Proszę o przyjęcie mnie do Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie, w którym będę aktywnie działał na rzecz realizacji celów jego Statutu

podopis

...........................................................
adres:
podpisy członków wprowadzających

.................................................Zarząd Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie na

zebraniu w dniu.........................postanowił przyjąć do grona członków Zachęty w

Częstochowie................................


podpisy członków Zarządu;

...............................................

................................................

.................................................

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000237123 data wpisu lub rejestracji 28 czerwiec 2005
NIP 9491956740 REGON 240123596
Al. Jerozolimskie 123 A 02-017 Warszawa