Władze

Agnieszka Boczar - PREZES

Piotr Dłubak - WICEPREZES

Małgorzata Stępniak - WICEPREZES

Szymon Parafiniak - SEKRETARZ

Adam Maruszczyk - SKARBNIK

Janusz YANINA Iwański - CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Pospieszalski - CZŁONEK ZARZĄDU