Piotr Głowacki

Piotr Głowacki
Urodzony w 1954.
Magister historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorant na historii Akademii Jana Długosza w Częstochowie.
Wcześniej menedżer z zakresu działalności kulturalnej i kurator wystaw.
Niezależny publicysta (także małe formy prozatorskie), interesuje się analizą i krytyką kultury głównie w obszarze sztuk wizualnych.
Publikuje w „Piśmie Artystycznym Format”, wcześniej także m.in. w „Zeszytach Naukowo-Artystycznych Dyskurs”, „Kwartalniku Literacko-Kulturalnym Elewator” i innych.